Oktatás

A gyermekek oktatása differenciáltan történik, korcsoportjuknak és fejletségi szintjüknek megfelelően.Ének-zene foglalkozásokat és mozgásfejlesztő foglalkozásokat tartunk az óvodás és iskolás csoportoknak.

Az ének-zene foglalkozásokon a ritmusfejlesztés és hallásfejlesztés mellett elsődleges célunk a magyar népdalok, magyar vonatkozású énekek és a magyar zeneirodalom alapszintű megismertetése.

A mozgásfejlesztő foglalkozásokon az óvodásoknál a nagymozgások, finommozgások, eszközhasználat fejlesztése a cél mondókákkal, énekekkel összekötve. A nagyobb gyerekeknél pedig a közösségformálás, a tánc és a játék áll a középpontban.