Eszterlánc Alapítvány a Magyar Nyelvért és Kultúráért

Eszterlánc, Stichting voor Hongaarse taal en cultuur

Az Amstelveeni Magyar Ovisuli működését az Eszterlánc Alapítvány támogatja.

 1. Az alapítvány céljául tűzi ki
  - a magyar nyelv és kultúra terjesztését Hollandiában
  - a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődők összefogását
  - a Hollandiában élő magyarok integrációjának az elősegítését
 2. Az alapítvány a céljait oktatási, kulturális és sportrendezvények szervezésével kívánja elérni, többek közt egy hétvégi iskola működésének segítésével.
 3. Az alapítvány tevékenységeibe mindenki bekapcsolódhat, aki érdeklődik a magyar történelem, nyelv, kultúra és hagyomány iránt, nemzetiségtől, politikai és vallási meggyőződéstől függetlenül.
 4. Az alapítvány non-profit jelleggel működik, önkéntesek bevonásával.

 1. De stichting stelt zich ten doel:
  - bij te dragen aan de verspreiding van Hongaarse taal en cultuur in Nederland
  - geïnteresseerden in Hongaarse taal en cultuur samen te brengen
  - bij te dragen aan het welzijn en de integratie van in Nederland woonachtige Hongaren.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van educatie, de organisatie van educatieve, culturele en sportieve evenementen, waaronder maar niet beperkt tot de organisatie van een zaterdagschool.
 3. De activiteiten van de stichting staan open voor alle geïnteresseerden in de Hongaarse historie, taal, cultuur en traditie, ongeacht hun nationaliteit, politieke of religieuze overtuiging.
 4. De stichting heeft geen winstoogmerk.